Obchodní podmínky

Tyto všeobecné Obchodní podmínky jsou částí dohody s Institutem Arendas – seznamovací Česko – německou agenturou ( v následujícím textu označená jako agentura). Veškeré změny a ústní domluvy jsou platné pouze písemnou formou.

Klientkou agentury může být osoba starší 20 ti let, která hledá partnerský nebo manželský vztah a je ochotna, v případě úspěšného kontaktu s partnerem, žít ve spolkové republice Německo.

Klientka se většinou sejde s naší českou zástupkyní v Praze k nezávaznému a bezplatnému informačnímu rozhovoru. Ve výjimečných případech se toto setkání může konat v bydlišti klientky.

Klientka prohlašuje, že veškeré uvedené údaje v dotazníku, týkající se její osoby, jsou pravdivé. Za uvedené údaje nese klientka vlastní odpovědnost. V případě uvedení nepravdivých údajů si agentura vyhrazuje právo jednání a smluvního vztahu s klientkou ukončit. Taktéž v případě podané stížnosti ze strany klientů týkající se nepravdivých údajů, nese klientka odpovědnost za eventuální finanční nároky.

Aby mohla agentura zahájit zprostředkovatelskou činnost, je nutné seznámit se s Obchodními podmínkami a vyjádřit s nimi souhlas. Není to závazkem k podpisu smlouvy o zprostředkování.

Práce agentury se neřídí počtem zprostředkování, ale kvalitou jednotlivých partnerských návrhů.

Po prvním kontaktu mohou následovat další, v případě, že předchozí návrh nebyl úspěšný. Za tímto účelem bude klientka vždy agenturou buď telefonicky nebo emailem kontaktována. Termín a místo setkání bude po vzájemné domluvě s klientkou organizovat agentura.

Návrh partnerského setkání obdrží klientka po předchozí telefonické, emailové či ústní domluvě a dá souhlas ke kontaktu a setkání s potencionálním partnerem.

Ve výjimečných případech je možné osobní dotazník vyplnit elektronickou cestou.

Domluvený termín setkání je pro klientku závazný a je nutné ho dodržet. V případě vážných překážek na straně klientky, je nutné dostatečně včas o této změně informovat potencionálního partnera i agenturu a zároveň si domluvit náhradní termín.

Za úspěšný kontakt se považuje vztah v délce 5 měsíců od prvního setkání.

Poplatek za služby je sjednán individuálně a je součástí zvláštní písemné dohody.

Volba životního partnera je velmi osobní záležitost a o úspěšném vztahu rozhoduje klientka či klient sám. Agentura proto nenese odpovědnost za úspěšnost vztahu. Poskytne všestranný servis jako individuální přístup, zajištění termínů a komunikaci s potencionálním partnerem.

Agentura neprovozuje žádnou reklamu, týkající se osobní inzerce, nezveřejňuje žádné fotografie ani osobní údaje, tímto agentura zaručuje ochranu osobních údajů.

Agentura neposkytuje údaje třetím osobám a stranám.

Klientka se zavazuje, že ji svěřené osobní a diskrétní údaje nebude předávat dalším osobám, a tím je povinna dodržovat absolutní diskrétnost. V případě porušení tohoto ustanovení bude agentura vyžadovat od klientky odškodné a spolupráce bude tímto ukončena.

Klientka potvrzuje, že se seznámila s Obchodními podmínkami agentury a potvrzuje souhlas s nimi